گیتا 360

دوره مدیریت پروژه (PMBOK-6th )

معرفی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK


مقدماتی
سطح

11
فصل

8
جلسه

02:50
ساعت

برای مدیریت موفق هر پروژه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای پروژه، سازمان‌ نیاز به مدیران و کارشناسان با شایستگی‌هایی همچون توان بالا در رهبری،‌ مدیریت تیم پروژه، مدیریت پیمانکاران و کارفرما، همکاری، قدرت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی دارند. از این‌رو و برای درک بهتر مفاهیم، ابزارها و روش‌های مربوط به مدیریت پروژه‌ها، انستیتو مدیریت ‌پروژه آمریکا، PMI، به‌خوبی مدیریت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحلیل و معرفی‌کرده ‌است.

این ده بخش بر اساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK-6th شناخته ‌می‌شود، می‌باشد. در این دوره، شرکت کنندگان ضمن تسلط بر بخش های مختلف استاندارد، با نحوه بکارگیری این ده حوزه در پروژه ها آشنا می شوند.

1
20 دقیقه
جلسه اول
2
20 دقیقه
جلسه دوم
1
20 دقیقه
جلسه اول
1
20 دقیقه
جلسه اول
1
20 دقیقه
جلسه اول
1
20 دقیقه
جلسه اول
1
20 دقیقه
جلسه اول
1
30 دقیقه
جلسه اول

عادی

توضیح مختصر پلن

عادی

قیمت کل دوره

200000 تومان

ثبت نام و پرداخت
دانلود نرم افزار موبایل آموزشگاه

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.