دوره ها

اساتید

احسان فتحی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدل سازی

دکتر مصطفی جهانگشای رضائی

دکترای تخصصی مهندسی صنایع

سالار شیدای ایران

دکتری مهندسی عمران گرایش آب

رضا محمودی طولش

کارشناس ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم

کامیار صبری لقایی

مهندسی قابلیت اطمینان مهندسی کیفیت علم داده

اساتید

اپلیکیشن استادی آنلاین

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.