گیتا 360

تحلیل خوشه ای یا خوشه بندی با استفاده از نرم افزار Minitab

خوشه بندی یکی از سرفصل های کلی در علم داده و تحلیل آماری چند متغیره است.


متوسط
سطح

1
فصل

3
جلسه

01:37
ساعت

تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis) یا خوشه بندی (Clustering) یکی از سرفصل های کلی در مبحث علم داده و تحلیل آماری چند متغیره است. در این دوره دانشجویان با برخی از تکنیک های تحلیل خوشه ای و نحوه پیاده سازی آن ها در نرم افزار Minitab آشنا می شوند.

1
40 دقیقه
قسمت اول
2
45 دقیقه
قسمت دوم
3
12 دقیقه
قسمت سوم

دانلود نرم افزار موبایل آموزشگاه

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.