گیتا 360

تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار Minitab

تحلیل عاملی یکی از تکنیک های مورد استفاده در مبحث کاهش بعد در علم داده می باشد.


متوسط
سطح

1
فصل

1
جلسه

01:05
ساعت

دانلود نرم افزار موبایل آموزشگاه

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.