جستجوی دوره
دوشنبه 30 تیر 1399

متوسط

آموزش نرم افزار متلب (Matlab)

آشنایی با مفاهیم کلی برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB

کامیار صبری لقایی
چهارشنبه 16 مهر 1399

متوسط

تحلیل مولفه های اصلی (PCA) با استفاده از نرم افزار Minitab

تحلیل مولفه های اصلی یکی از تکنیک های مهم در مبحث کاهش بعد در علم داده می باشد.

کامیار صبری لقایی
چهارشنبه 16 مهر 1399

متوسط

تحلیل ممیزی (Discriminant Analysis) با استفاده از نرم افزار Minitab

تحلیل ممیزی یکی از تکنیک های مورد استفاده برای طبقه بندی در علم داده می باشد.

کامیار صبری لقایی
چهارشنبه 16 مهر 1399

مقدماتی

توزیع نرمال چند متغیره و کاربرد آن در شناسایی داده پرت با استفاده از نرم افزار Minitab

توزیع نرمال چندمتغیره یکی از توزیع های مهم در بحث علم داده و تحلیل آماری چندمتغیره است.

کامیار صبری لقایی
چهارشنبه 16 مهر 1399

متوسط

تحلیل خوشه ای یا خوشه بندی با استفاده از نرم افزار Minitab

خوشه بندی یکی از سرفصل های کلی در علم داده و تحلیل آماری چند متغیره است.

کامیار صبری لقایی
یکشنبه 20 مهر 1399

متوسط

تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار Minitab

تحلیل عاملی یکی از تکنیک های مورد استفاده در مبحث کاهش بعد در علم داده می باشد.

کامیار صبری لقایی
1
دانلود نرم افزار موبایل آموزشگاه گیتا 360

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.

دانلود اپ اندروید