آموزش آنلاین آشنایی با سامانه TTAC

آموزش آنلاین آشنایی با سامانه TTAC

نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور

دوره آنلاین کنترل کیفیت عمومی

دوره آنلاین کنترل کیفیت عمومی

دوره جامع برای ارتقا سطح کیفیت و میزان بهره‌وری سازمان‌ها

آموزش فن بیان

آموزش فن بیان

ترفندهای کاربردی برای ارتقا کیفیت دوره‌های آموزشی

تشریح الزامات بین المللی ISO/IEC 17025: 2017

تشریح الزامات بین المللی ISO/IEC 17025: 2017

تشریح استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه ها

1 2