ایمنی و بهداشت صنعتی

ایمنی و بهداشت صنعتی

ایمنی و بهداشت صنعتی

ایمنی جوشکاری و برشکاری

ایمنی جوشکاری و برشکاری

آشنایی با خطرات عملیات جوشکاری و برشکاری و رعایت الزامات ایمنی در هنگام فعالیت در این حوزه

ایمنی رانندگی تدافعی و تهاجمی

ایمنی رانندگی تدافعی و تهاجمی

شناخت عوامل موثر در تصادفات رانندگی و رعایت الزامات مرتبط

اصول طناب بندی

اصول طناب بندی

تسلط انواع طناب و گره های قابل کاربرد در عملیات آتش نشانی

HSE عمومی

HSE عمومی

آشنایی با ضوابط، مقررات و رویه های HSE

بازرسیHSE و پدافند غیرعامل

بازرسیHSE و پدافند غیرعامل

تسلط بر اصول بازرسی HSE و به کارگیری آن در حیطه کاری

ايمنی برق

ايمنی برق

شناخت مفاهيم ايمنی برق و تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی

اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی

اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی

شناخت انواع وسایل حفاظت فردی, اصول و نحوه انتخاب و طرز صحیح بکارگیری آنها

اصول اقتصادی و آناليز هزينه- فايده در HSE و پدافند غير عامل

اصول اقتصادی و آناليز هزينه- فايده در HSE و پدافند غير عامل

آشنايي فراگيران با اصول اقتصاد و تجزيه و تحليل هزينه-فايده HSE و پدافند غيرعامل

1 2