آموزش سامانه برگزاری وبینار (گیتا)

آموزش سامانه برگزاری وبینار (گیتا)

آموزش جامعه نحوه‌ی کار با سامانه گیتا برای برگزاری جلسات آنلاین

آداب سرفه-آموزش روش صحیح نمونه گیری خلط به بیمار/ فرد مشکوک

آداب سرفه-آموزش روش صحیح نمونه گیری خلط به بیمار/ فرد مشکوک

آشنایی مراقبین سلامت با آموزش آداب سرفه و روش صحیح نمونه گیری خلط به بیمار/ فرد

واکسیناسیون  و زنجیره سرمای واکسن

واکسیناسیون و زنجیره سرمای واکسن

آشنایی مراقبین سلامت با اهمیت زنجیره سرمای واکسن وواکسیناسیون کودکان

مراقبت ، درمان ، پیشگیری از هاری

مراقبت ، درمان ، پیشگیری از هاری

آشنایی مراقبین سلامت به اهمیت مراقبت از فردی که دچار حیوان گزیدگی شده است

بیماریهای بثوری تب دار

بیماریهای بثوری تب دار

ارتقائ آگاهی مراقبین سلامت در خصوص اهمیت بیماریهای بثوری تب دار

مراقبت و پیشگیری از کرونا

مراقبت و پیشگیری از کرونا

آشنایی مراقبین سلامت با علایم کوید19- لزوم ارجاع به پزشک- آگاهی در خصوص پیگیری بیماران و افراد

استریل کردن و ضد عفونی کردن

استریل کردن و ضد عفونی کردن

ارتقائ آگاهی مراقبین سلامت در خصوص روشهای استریلیزاسیون

ضرورت و آشنایی با لوازم حفاظت فردی

ضرورت و آشنایی با لوازم حفاظت فردی

آشنایی پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی با وسایل حفاظت فردی

دخانیات و آثار سو ء مصرف و روشهای ترک آن

دخانیات و آثار سو ء مصرف و روشهای ترک آن

ارتقائ آگاهی مراقبین سلامت در خصوص زیان ها و عوارض ناشی از استعمال دخانیات

1 2 3