دوره AR و VR در یونیتی

دوره AR و VR در یونیتی

دوره واقعیت افزوده AR و واقعیت مجازی VR در یونیتی 2022

دوره جامع آموزشی حسابداری کابردی ( مقدماتی ) ویژه بازار کار

دوره جامع آموزشی حسابداری کابردی ( مقدماتی ) ویژه بازار کار

آموزش مفاهیم حسابداری و آشنایی با پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حساب ها

دوره آموزشی حسابداری تکمیلی

دوره آموزشی حسابداری تکمیلی

آموزش مراحل دفترداري و نحوه تنظیم در سیستم‌های مکانیزه و اصلاح حساب‌ها

دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه صدر اسناد مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد ،آشنایی با نرم افزار اکسل در حسابداری

41 42 43