گزارش نویسی HSE

گزارش نویسی HSE

شناخت اصول تهیه گزارشها و به کارگیری آن در HSE

تکنیکهای ارزیابی ریسک در HSE

تکنیکهای ارزیابی ریسک در HSE

آشنایی با اصول اولیه و تکنیکهای ارزیابی ریسک

فرهنگ HSE

فرهنگ HSE

آشنایی با فرهنگ HSE در صنعت نفت

HSE plan

HSE plan

شناخت اصول HSE plan ، تدوین ، استقرار و پایش آن

بازبینی ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)

بازبینی ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)

شناخت الزامات PSSR و توانائی استقرار و پایش آن در سازمان

اصول اقتصادی و آناليز هزينه- فايده در HSE و پدافند غير عامل

اصول اقتصادی و آناليز هزينه- فايده در HSE و پدافند غير عامل

آشنايي فراگيران با اصول اقتصاد و تجزيه و تحليل هزينه-فايده HSE و پدافند غيرعامل

اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی

اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی

شناخت انواع وسایل حفاظت فردی, اصول و نحوه انتخاب و طرز صحیح بکارگیری آنها

ايمنی برق

ايمنی برق

شناخت مفاهيم ايمنی برق و تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی

بازرسیHSE و پدافند غیرعامل

بازرسیHSE و پدافند غیرعامل

تسلط بر اصول بازرسی HSE و به کارگیری آن در حیطه کاری

52 53 54